Äntligen!

Metapontum har fått tillgång till ytterligare lokaler i fastigheten sedan läsårsstarten.
Vi har därmed utökat vår verksamhet med ytterligare en förskoleklass samt en klass 1.
Det innebär att vi numera har tre stycken förskoleklasser och tre stycken ettor med 18 elever i vardera klass.
Är du intresserad av att ditt barn ska börja här och få vara en del av Metapontum med musik och matematik i fokus skynda dig och sök! 
med musik och matematik i fokus 

Grundskolan Metapontum

Vår pedagogiska profil utgår från traditionell kunskapsförmedling såväl som kritiskt och självständigt tänkande. Vi har höga förväntningar på våra elever. De ska lyckas väl i sina studier och känna att de är betydelsefulla.
Vårt förhållandevis traditionella synsätt är uppskattat av elever och vårdnadshavare och avspeglas i betygsstatistiken.
Metapontum är en F-9-skola som har både en musik- och en matematikprofil. Alla elever väljer därför matematik eller musik som ett individuellt val under sina år på skolan. Vi har även en spetsutbildning i matematik från årskurs 7.
Skolan har också en egen kulturskola som vill stimulera barn och unga att utveckla sina förmågor inom dans, sång, teater och musik efter skoltid. 

Författarbesök!

Magnus Nordin

Den 26 november fick våra åttor ett inspirerande författarbesök av Magnus Nordin, en prisbelönt ungdomsförfattare med skräckgenren som specialitet (2003 nominerades hans bok Prinsessan och mördaren till Augustpriset). Magnus pratade om sitt författarskap och svarade på elevernas vetgiriga frågor om berättelser, språk och skrivtips.

Många pärlor små ...

Idén till denna fantastiskt härliga tavla har sin inspiration från när en av våra fritidslärare, Taja, sommaren 2019 befann sig ute på Arlanda och fick se ett motiv av Sigtuna gjort av pärlor. Hon tog med sig idén tillbaka till skolan och satte igång hösten 2019. Olika förslag bollades kollegor emellan och landade slutligen i att det skulle vara en bild på vår fina skola och sattes igång med elever från åk 4. Efterhand anslöt även elever från åk 2, 3 och 5 som ville vara med och bidra. Det har pärlats på morgonfritids, skolraster och under eftermiddagar. T o m en lördag har det varit föräldrar och syskon här och hjälpt till innan covid slog till. Nu ca 1,5 år senare är 218 700 st pärlor lagda på 243 pärlplattor. Tavlan mäter 405 x 135 cm och pryder nu vår matsal. Tack alla som varit med och bidragit med tid och tålamod!
Som en bonus: nedan ser ni några filmer som elever skapat på fritids!

Forskningsprojekt om adaptiva tester

Grundskolan Metapontum har under 2021 förmånen att delta i ett forskningsprojekt i samarbete med det brittiska företaget Meliometrics, som drivs av forskare verksamma vid London School of Economics och Oxfords universitet. Med hjälp av artificiell intelligens (AI) skapas - utifrån en uppgiftspool - "skräddarsydda matteprov" som anpassar sig till den enskilda eleven under provets gång. Förhoppningen är att detta leder till både stora tidsbesparingar och mer precisa kunskapsbedömningar än vad som vanligtvis fås genom traditionellt upplagda prov.
Våra två förstelärare i matematik kommer att bidra med författandet av matematikuppgifter; i gengäld kommer skolan att på sikt kunna använda och utvärdera de adaptiva tester för alla stadier som nu är under konstruktion.
Matematik

Tävlingen Pangea avslutad: Metapontum på förstaplats

Tidigare i år genomförde hela högstadiet den rikstäckande Pangea Matematiktävling - och klass 8A kom på första plats i kategorin Bästa klass för just åttondeklassare! Det blev firande med välförtjänt tårta, i väntan på finalen i den individuella tävlingen senare i vår.
Även klass 7A gjorde en fantastisk insats och kom på andra plats i tävlingen för sjundeklassare.
UPPDATERING 28/5: Finalresultaten har, efter att ett fel i rättningen uppdagades, korrigerats. Vi gratulerar Dawid Rynkiewicz till en FÖRSTAPLATS i årskurs 8, samt Love Rabnor till en tredjeplats i årskurs 7. Värda att omnämna i år 8-kategorin är även Tea Rännar (plats 9), Matilda Zetterlund (plats 12) och Hannah Löfgren (plats 13). I år 7-kategorin har vi Elm Sellberg (plats 8) samt Vilhelm Gustafsson (plats 9). 

Aktuellt - ansökan

Ni som sökt plats  till läsåret 21/22 via Söka Skolawebben: antagningsbeskedet publiceras på Söka Skolawebben den 25 mars. Sista datum för signering av antagningsbeskedet är den 7 april.
För de som antagits och tackat ja till plats kommer blanketter och information gå ut via vanlig post lite senare under våren.
Spetsutbildning: Antagningomgången för spetsutbildningen i matematik är avslutad för denna gång. De sökande som genomfört antagningsprovet har blivit meddelade sitt resultat.
För årkurs 7-9 

Spetsutbildning i matematik

Vår spetsutbildning på högstadiet ger möjlighet att läsa matematik i snabbare takt, med fördjupning i valda ämnesområden. 

Metapontum i topp

Överlag utmärks Grundskolan Metapontum av höga studieresultat, vilket denna genomgång i lokaltidningen "Mitt i" visar. 

Musikprofil

Vår musikprofil ger intresserade elever chansen att utveckla och fördjupa sina musikkunskaper. 

Läs mer

Matteprofil

På matematikprofillektionerna presenteras matematiska problem och begrepp på ett intresseväckande och ofta lekfullt sätt.

Läs mer

Ansökan

Blanketter för ansökan till grundskolan, förskolan och spetsutbildningen

LADDA NER

Hitta till oss

Här får du veta hur du tar dig till oss på smidigaste sätt.

Läs mer

Mer om grundskolan

Mer intressant läsning om Grundskolan Metapontum

Läs mer

Tillgänglighetsredogörelse

Målet är att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur metapontum.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning eller funktionsvariation. Alla ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om man behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet (WCAG 2.1). I korthet kräver lagen tre saker:

-Publicering av tillgänglighetsutlåtande

-Möjlighet för användare att påtala brister

-Följandet av WCAG 2.1 - nivå AA

Hur tillgänglig är metapontum.se?

Vi jobbar just nu med att utvärdera tillgängligheten och beräknar vara klara med detta arbete någon gång i under läsåret 21/22.

Eftersom lagen kräver att vi gör det möjligt för användare att påtala brister avseende hemsidans tillgänglighet kommer användare kunna använda ett formulär här nedan för att kontakta oss angående eventuella brister.


Funktion 1

Lägg till mer information om funktionen, såsom fördelar eller betydelse

Funktion 2

Lägg till mer information om funktionen, såsom fördelar eller betydelse

Funktion 3

Lägg till mer information om funktionen, såsom fördelar eller betydelse

Om Metapontum AB och Förskolan Metapontum AB

Skolan och förskolan är belägen i den natursköna kulturmiljön i Långbroparken i Älvsjö, Stockholm, och förenar både traditionella värden och det multikulturella. Här möts olika världar och det är i denna levande miljö som vi vill att våra elever och barn ska verka och utvecklas.
Metapontum är en F-9-skola som har både en musik- och en matematikprofil. Alla elever väljer därför matematik eller musik som ett individuellt val under sina år på skolan. Inom ramen för skolans matematikprofil bedrivs även spetsutbildning i matematik från årskurs 7. Skolans profilval gör att det finns en stark tradition inom matematik och musik som understryker såväl det akademiska som det kreativa och musikaliska. 
Skolans pedagogiska profil utgår från den traditionella kunskapsförmedlingen såväl som kritiskt och självständigt tänkande. Vi på Metapontum har höga förväntningar på våra elever och vill att de ska lyckas väl i sina studier och ser läxor som en naturlig del av skoltiden. Vi vill att våra elever och barn ska känna att de är betydelsefulla och att det är viktigt för oss att det går bra för dem.
Skolan har också en egen kulturskola som vill stimulera barn och unga att utveckla sina förmågor inom dans, sång, teater och musik efter skoltid. 
Förskolan Metapontum har även den en musikalisk profil där rytmik och sång blir ett sätt att utveckla barns förmåga att uttrycka sig och känna tillhörighet. Förskolans musik- och matematikundervisning är väl integrerad med grundskolans profiler och förbereder barnen för fortsatt lärande på grundskolan.
Varmt välkomna till oss!

Metapontum - en skola inom koncernen Atvexa

Atvexa är en långsiktig ägare till verksamheter inom förskola och skola. Vi brinner för att ge alla barn och elever möjlighet att utvecklas i verksamheter som präglas av hög kvalitet och som erbjuder olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt.

Vi som leder Atvexa har en stark övertygelse om att det måste finnas olika skolor och förskolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn ska kunna hitta rätt lärandemiljö. Vi är stolta över alla våra dotterbolag som tillsammans erbjuder verklig mångfald. Vi värnar våra verksamheters olikheter men några saker förenar hela Atvexagruppen, våra värdeord – olikhet, långsiktighet, öppenhet och nyfikenhet – är viktiga värderingar som genomsyrar alla våra verksamheter.

Börja jobba hos oss

Grundskolan Metapontum är en dynamisk arbetsplats som kombinerar beprövade koncept med flera förändringsprocesser kring digitalisering och kollegialt samarbete. Här möter du kollegor med vitt skiftande intressen, bakgrund och erfarenhet.