Äntligen!

Metapontum har glädjen att meddela att vi får tillgång till ytterligare lokaler i fastigheten till läsåret 21/22.
Vi kommer därmed utöka vår verksamhet med ytterligare en förskoleklass samt en klass 1.
Det innebär att vi till nästa år kommer ha tre stycken förskoleklasser och tre stycken ettor med 18 elever i vardera klass.
Är du intresserad av att ditt barn ska börja här och få vara en del av Metapontum med musik och matematik i fokus skynda dig och sök! 
med musik och matematik i fokus 

Grundskolan Metapontum

Vår pedagogiska profil utgår från traditionell kunskapsförmedling såväl som kritiskt och självständigt tänkande. Vi har höga förväntningar på våra elever. De ska lyckas väl i sina studier och känna att de är betydelsefulla.
Vårt förhållandevis traditionella synsätt är uppskattat av elever och vårdnadshavare och avspeglas i betygsstatistiken.
Metapontum är en F-9-skola som har både en musik- och en matematikprofil. Alla elever väljer därför matematik eller musik som ett individuellt val under sina år på skolan. Vi har även en spetsutbildning i matematik från årskurs 7.
Skolan har också en egen kulturskola som vill stimulera barn och unga att utveckla sina förmågor inom dans, sång, teater och musik efter skoltid. 
Matematik

Klass 8A på första plats i Pangea Matematiktävling!

Tidigare i år genomförde hela högstadiet den rikstäckande Pangea Matematiktävling - och klass 8A kom på första plats i kategorin Bästa klass för just åttondeklassare!
Eleverna firade med lite välförtjänt tårta, i väntan på finalen i den individuella tävlingen senare i vår.

Aktuellt - ansökan

Ni som sökt plats  till läsåret 21/22 via Söka Skolawebben: antagningsbeskedet publiceras på Söka Skolawebben den 25 mars. Sista datum för signering av antagningsbeskedet är den 7 april.
För de som antagits och tackat ja till plats kommer blanketter och information gå ut via vanlig post lite senare under våren.
Spetsutbildning: Antagningomgången för spetsutbildningen i matematik är avslutad för denna gång. De sökande som genomfört antagningsprovet har blivit meddelade sitt resultat.
För årkurs 7-9 

Spetsutbildning i matematik

Vår spetsutbildning på högstadiet ger möjlighet att läsa matematik i snabbare takt, med fördjupning i valda ämnesområden. 

Metapontum i topp

Överlag utmärks Grundskolan Metapontum av höga studieresultat, vilket denna genomgång i lokaltidningen "Mitt i" visar. 

Musikprofil

Vår musikprofil ger intresserade elever chansen att utveckla och fördjupa sina musikkunskaper. 

Läs mer

Matteprofil

På matematikprofillektionerna presenteras matematiska problem och begrepp på ett intresseväckande och ofta lekfullt sätt.

Läs mer

Ansökan

Blanketter för ansökan till grundskolan, förskolan och spetsutbildningen

LADDA NER

Hitta till oss

Här får du veta hur du tar dig till oss på smidigaste sätt.

Läs mer

Mer om grundskolan

Mer intressant läsning om Grundskolan Metapontum

Läs mer

Om Metapontum AB och Förskolan Metapontum AB

Skolan och förskolan är belägen i den natursköna kulturmiljön i Långbroparken i Älvsjö, Stockholm, och förenar både traditionella värden och det multikulturella. Här möts olika världar och det är i denna levande miljö som vi vill att våra elever och barn ska verka och utvecklas.
Metapontum är en F-9-skola som har både en musik- och en matematikprofil. Alla elever väljer därför matematik eller musik som ett individuellt val under sina år på skolan. Inom ramen för skolans matematikprofil bedrivs även spetsutbildning i matematik från årskurs 7. Skolans profilval gör att det finns en stark tradition inom matematik och musik som understryker såväl det akademiska som det kreativa och musikaliska. 
Skolans pedagogiska profil utgår från den traditionella kunskapsförmedlingen såväl som kritiskt och självständigt tänkande. Vi på Metapontum har höga förväntningar på våra elever och vill att de ska lyckas väl i sina studier och ser läxor som en naturlig del av skoltiden. Vi vill att våra elever och barn ska känna att de är betydelsefulla och att det är viktigt för oss att det går bra för dem.
Skolan har också en egen kulturskola som vill stimulera barn och unga att utveckla sina förmågor inom dans, sång, teater och musik efter skoltid. 
Förskolan Metapontum har även den en musikalisk profil där rytmik och sång blir ett sätt att utveckla barns förmåga att uttrycka sig och känna tillhörighet. Förskolans musik- och matematikundervisning är väl integrerad med grundskolans profiler och förbereder barnen för fortsatt lärande på grundskolan.
Varmt välkomna till oss!

Metapontum - en skola inom koncernen Atvexa

Atvexa är en långsiktig ägare till verksamheter inom förskola och skola. Vi brinner för att ge alla barn och elever möjlighet att utvecklas i verksamheter som präglas av hög kvalitet och som erbjuder olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt.

Vi som leder Atvexa har en stark övertygelse om att det måste finnas olika skolor och förskolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn ska kunna hitta rätt lärandemiljö. Vi är stolta över alla våra dotterbolag som tillsammans erbjuder verklig mångfald. Vi värnar våra verksamheters olikheter men några saker förenar hela Atvexagruppen, våra värdeord – olikhet, långsiktighet, öppenhet och nyfikenhet – är viktiga värderingar som genomsyrar alla våra verksamheter.

Börja jobba hos oss

Grundskolan Metapontum är en dynamisk arbetsplats som kombinerar beprövade koncept med flera förändringsprocesser kring digitalisering och kollegialt samarbete. Här möter du kollegor med vitt skiftande intressen, bakgrund och erfarenhet.