med musik och matematik i fokus

Välkommen till Grundskolan Metapontum

Vår pedagogiska profil utgår från traditionell kunskapsförmedling såväl som kritiskt och självständigt tänkande. Vi har höga förväntningar på våra elever. De ska lyckas väl i sina studier och känna att de är betydelsefulla.
Vårt förhållandevis traditionella synsätt är uppskattat av elever och vårdnadshavare och avspeglas i betygsstatistiken.
Metapontum är en F-9-skola som har både en musik- och en matematikprofil. Alla elever väljer därför matematik eller musik som ett individuellt val under sina år på skolan. Vi har även en spetsutbildning i matematik från årskurs 7.
Skolan har också en egen kulturskola som vill stimulera barn och unga att utveckla sina förmågor inom dans, sång, teater och musik efter skoltid.
Metapontum

Med musik och matematik i fokus

Metapontum

Musik

På Metapontums musikprofil ägnar sig eleverna åt körsång, musikskapande samt spelar i band och sätter upp musikaler. Varje termin bjuds det in till konserter, både interna och offentliga. Målet är att eleverna behåller sin sång- och spelglädje samt sina tekniska färdigheter på instrumenten livet ut!

Metapontum

Matematik Spets

Elever som väljer matematik som profil får en fördjupad kunskap om matematikens roll och tillämpning. Profiltimmarna ägnas åt laborationer, kreativ problemlösning samt fördjupning av elevernas förståelse för matematiska begrepp och analytiska resonemang utöver ordinarie kursplan. 

Metapontum

Kulturskola

På Metapontum är vi även stolta över vår kulturskola. Eleverna kan direkt efter ordinarie undervisning utveckla sina konstnärliga färdigheter inom musik, dans eller konst.
På vår kulturskola arbetar engagerade lärare som sätter eleverna i fokus.

Metapontum

Senaste nytt

Just nu finns ett fåtal platser kvar till förskoleklass inför läsåret 23/24.  Om ni är intresserade och vill ansöka hittar ni ansökningsblanketten här ovan eller mejla till info@metapontum.se.

Ansökan

Blankett för ansökan till grundskolan

LADDA NER

Hitta till oss

Här får du veta hur du tar dig till oss på smidigaste sätt.

Läs mer

Mer om grundskolan

Mer intressant läsning om Grundskolan Metapontum

Läs mer

Metapontum - en skola inom koncernen Atvexa

Atvexa är en långsiktig ägare till verksamheter inom förskola och skola. Vi brinner för att ge alla barn och elever möjlighet att utvecklas i verksamheter som präglas av hög kvalitet och som erbjuder olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt.

Vi som leder Atvexa har en stark övertygelse om att det måste finnas olika skolor och förskolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn ska kunna hitta rätt lärandemiljö. Vi är stolta över alla våra dotterbolag som tillsammans erbjuder verklig mångfald. Vi värnar våra verksamheters olikheter men några saker förenar hela Atvexagruppen, våra värdeord – olikhet, långsiktighet, öppenhet och nyfikenhet – är viktiga värderingar som genomsyrar alla våra verksamheter.

Börja jobba hos oss

Grundskolan Metapontum är en dynamisk arbetsplats som kombinerar beprövade koncept med flera förändringsprocesser kring digitalisering och kollegialt samarbete. Här möter du kollegor med vitt skiftande intressen, bakgrund och erfarenhet.

Tillgänglighetsredogörelse

Målet är att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur metapontum.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning eller funktionsvariation. Alla ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om man behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet (WCAG 2.1). I korthet kräver lagen tre saker:

-Publicering av tillgänglighetsutlåtande

-Möjlighet för användare att påtala brister

-Följandet av WCAG 2.1 - nivå AA

Hur tillgänglig är metapontum.se?

Vi jobbar just nu med att utvärdera tillgängligheten och beräknar vara klara med detta arbete någon gång i under läsåret 23/24.

Eftersom lagen kräver att vi gör det möjligt för användare att påtala brister avseende hemsidans tillgänglighet kommer användare kunna använda ett formulär här nedan för att kontakta oss angående eventuella brister.