med musik och matematik i fokus

Välkommen till Grundskolan Metapontum

Vår pedagogiska profil utgår från traditionell kunskapsförmedling såväl som kritiskt och självständigt tänkande. Vi har höga förväntningar på våra elever. De ska lyckas väl i sina studier och känna att de är betydelsefulla.
Vårt förhållandevis traditionella synsätt är uppskattat av elever och vårdnadshavare och avspeglas i betygsstatistiken.
Metapontum är en F-9-skola som har både en musik- och en matematikprofil. Alla elever väljer därför matematik eller musik som ett individuellt val under sina år på skolan. Vi har även en spetsutbildning i matematik från årskurs 7.
Skolan har också en egen kulturskola som vill stimulera barn och unga att utveckla sina förmågor inom dans, sång, teater och musik efter skoltid.
ÖPPET HUS 

Tisdag 16 januari kl 17:00-19:00 med informationspass kl 17:15 samt 18:15 i skolans idrottssal på plan 4. Kom och träffa lärare och elever, se våra lokaler och köp fika av våra nior.

Välkommen!

 SPETSMATTEPROV

Ansökan till spetsmatte år 7 läsåret 24/25 ska vara skolan tillhanda 12 januari. För att få göra provet måste anmälningsblankett-  som ligger under spetsutbildning matematik här på hemsidan - ha inkommit till skolan. 

Spetsmatteprov 1 sker 18 januari kl 16:00-18:00

Spetsmatteprov 2 sker 24 januari kl 16:00-18:00

Viktig information till dig som står i Metapontums kö sedan tidigare!

Från och med v 47-2023 har Metapontum en digital kö genom SchoolSoft som är vår skolplattform. Alla ni som har ansökt till Metapontum tillbaka i tid och har uppdaterade kontakuppgifter ska nu ha fått ett mejl med information om vad som händer.
Har du inte fått det av någon anledning vänligen kontakta kansliet på: kansliet@metapontum.se
Metapontum

Med musik och matematik i fokus

Metapontum

Matematik Spets

Elever som är intresserade av Metapontums inriktning spetsmatematik har möjlighet att ansöka från och med årskurs 7 genom att genomgå ett antagningsprov. De elever som antas till spetsinriktningen får en fördjupad kunskap om matematikens roll och tillämpning genom laborationer, kreativ problemlösning samt fördjupning av elevernas förståelse för matematiska begrepp och analytiska resonemang utöver ordinarie kursplan. 

Metapontum

Musik Profil

På Metapontums musikprofil ägnar sig eleverna åt körsång, musikskapande samt spelar i band och sätter upp musikaler. Varje termin bjuds det in till konserter, både interna och offentliga. Målet är att eleverna behåller sin sång- och spelglädje samt sina tekniska färdigheter på instrumenten livet ut!

Metapontum

Matematik Profil

Metapontum Matematikprofil erbjuder en unik inlärningsupplevelse där kreativitet och djupgående förståelse för matematik prioriteras. Med dedikerade lärare och specialiserade kurser strävar vi efter att utveckla varje elevs unika potential inom ämnet. 

Metapontum

Kulturskola

På Metapontum är vi även stolta över vår kulturskola. Eleverna kan direkt efter ordinarie undervisning utveckla sina konstnärliga färdigheter inom musik, dans eller konst.
På vår kulturskola arbetar engagerade lärare som sätter eleverna i fokus.

Metapontum

Senaste nytt

Kulturskolan Metapontum

Anmälan till kulturskolan VT-24 är öppen

Sista anmälningsdag 15 December

Anmäl dig till vårterminens kurser redan idag! 

Ansökan

Blankett för ansökan till grundskolan

LADDA NER

Hitta till oss

Här får du veta hur du tar dig till oss på smidigaste sätt.

Läs mer

Mer om grundskolan

Mer intressant läsning om Grundskolan Metapontum

Läs mer

Visselblåsarpolicy

Till dig som har något viktigt att berätta

Det är viktigt att våra medarbetare mår bra och vår verksamhet fungerar som den ska. Problem och allvarliga frågeställningar behöver därför komma fram så att vi som organisation får möjlighet att agera.

Många situationer kan vi lösa genom att prata med varandra direkt när de uppstår. Ibland kan det hända saker som kräver en helt annan hantering. Därför erbjuder vi en kanal för visselblåsning för alla som arbetar inom Atvexa och i våra dotterbolag, eller som har en yrkesmässig relation till oss, t ex konsult eller inhyrd personal. Läs mer i vår visselblåsarpolicy.


Anmälan visselblåsning

Trumpet är en externt hanterad visselblåsarfunktion. Där kan du anonymt, säkert och

konfidentiellt anmäla missförhållanden som tas emot av oberoende handläggare. För komma till

Trumpets visselblåsarfunktion klickar du på knappen nedan eller går in på följande webbadress

från valfri enhet: atvexa.trumpet-whistleblowing.eu

Starta Trumpet


I Trumpet får du en tydlig guidning genom hela processen. Här kan du också läsa mer specifikt

vad som gäller för visselblåsning och hur lagen skyddar dig som rapporterar. Funktionen är

öppen dygnet runt, alla dagar i veckan. Läs mer om Trumpet här.


Alla synpunkter är viktiga

Vårdnadshavare, elever eller andra som har synpunkter på verksamheten inom Atvexa eller

våra dotterbolag, omfattas inte av den här visselblåsarfunktionen. De ska istället kontakta den

berörda förskolan eller skolan genom den ordinarie klagomålshanteringen eller Atvexa via

exempelvis info@atvexa.se. Har du något viktigt att berätta ska du höra av dig.


Metapontum - en skola inom koncernen Atvexa

Atvexa är en långsiktig ägare till verksamheter inom förskola och skola. Vi brinner för att ge alla barn och elever möjlighet att utvecklas i verksamheter som präglas av hög kvalitet och som erbjuder olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt.

Vi som leder Atvexa har en stark övertygelse om att det måste finnas olika skolor och förskolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn ska kunna hitta rätt lärandemiljö. Vi är stolta över alla våra dotterbolag som tillsammans erbjuder verklig mångfald. Vi värnar våra verksamheters olikheter men några saker förenar hela Atvexagruppen, våra värdeord – olikhet, långsiktighet, öppenhet och nyfikenhet – är viktiga värderingar som genomsyrar alla våra verksamheter.

Börja jobba hos oss

Grundskolan Metapontum är en dynamisk arbetsplats som kombinerar beprövade koncept med flera förändringsprocesser kring digitalisering och kollegialt samarbete. Här möter du kollegor med vitt skiftande intressen, bakgrund och erfarenhet.

Tillgänglighetsredogörelse

Målet är att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur metapontum.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning eller funktionsvariation. Alla ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om man behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet (WCAG 2.1). I korthet kräver lagen tre saker:

-Publicering av tillgänglighetsutlåtande

-Möjlighet för användare att påtala brister

-Följandet av WCAG 2.1 - nivå AA

Hur tillgänglig är metapontum.se?

Vi jobbar just nu med att utvärdera tillgängligheten och beräknar vara klara med detta arbete någon gång i under läsåret 23/24.

Eftersom lagen kräver att vi gör det möjligt för användare att påtala brister avseende hemsidans tillgänglighet kommer användare kunna använda ett formulär här nedan för att kontakta oss angående eventuella brister.