Metapontum 

Skolan är belägen i den natursköna kulturmiljön i Långbroparken i Älvsjö, Stockholm, och förenar både traditionella värden och det multikulturella. Här möts olika världar och det är i denna levande miljö som vi vill att våra elever och barn ska verka och utvecklas.
Metapontum är en F-9-skola som har både en musik- och en matematikprofil. Alla elever väljer därför matematik eller musik som ett individuellt val under sina år på skolan.  Skolans profilval gör att det finns en stark tradition inom matematik och musik som understryker såväl det akademiska som det kreativa. Vi bedriver  även spetsutbildning i matematik från årskurs 7.
Skolans pedagogiska profil utgår från den traditionella kunskapsförmedlingen såväl som kritiskt och självständigt tänkande. Vi på Metapontum har höga förväntningar på våra elever och vill att de ska lyckas väl i sina studier.  Vi vill att våra elever och barn ska känna att de är betydelsefulla och att det är viktigt för oss att det går bra för dem.
Skolan har också en egen Kulturskola som vill stimulera barn och unga att utveckla sina förmågor inom dans, sång, teater och musik efter skoltid.
Varmt välkomna till oss!

Profilämnen

Matematik

Elever som väljer matematik som profil får en fördjupad kunskap om matematikens roll och tillämpning. För att på bästa sätt tillgodogöra sig undervisningens alla delar bör de kunna uppnå ämnets kunskapsmål för sin årskurs. Profiltimmarna ägnas åt laborationer, kreativ problemlösning samt fördjupning av elevernas förståelse för matematiska begrepp och analytiska resonemang utöver grundskolans ordinarie kursplan. Ämnet utvidgas genom inslag av bl. a. logik, minnesträning och olika tillämpningsområden.

Musik

Musikprofilen omfattar medverkan i skolans körer, ensembler och projektverksamhet. Inom valtimmarna deltar de yngre barnen i dans- och rytmiklektioner samt introduceras för musikaliska begrepp och notläsning. De äldre läser musikhistoria, musikteori, gehörslära och musikpsykologi. Profilen syftar till att stödja elevernas musikaliska utveckling och allmänbildning. De flesta musikelever deltar även i den individuella instrumentundervisning som tillhandahålls av Kulturskolan Metapontum efter ordinarie skoltid