Spetsutbildning i matematik för högstadiet

Är du särskilt intresserad av matte? Läs i så fall vidare om vår spetsutbildning!
Syftet med spetsutbildningen är att ge dig som har ett stort intresse för matte – och dessutom är bra på det! – möjligheten att redan från årskurs 7 läsa matematik på hög nivå. Tillsammans med likasinnade elever når du så långt som möjligt i din individuella kunskapsutveckling.
De flesta elever som antagits på utbildningen har mycket goda studieresultat överlag och de flesta uppnår kunskapsmål för matematik motsvarande två eller fler gymnasiekurser.

Upplägg

Eleverna i spetsgruppen läser högstadiets matematik under tre terminer istället för sex. På vårterminen i årskurs 8 påbörjar eleverna gymnasiekursen Matematik 1c, som följs av Matematik 2c.
Undervisningen omfattar utöver ordinarie stoff bl.a. symbolisk logik, matematikhistoria och matematikens grundvalar.
Spetsgruppen har fem heltimmar matematikundervisning i veckan. Ambitionen är att alla elever i spetsgruppen ska erhålla betyg i gymnasiekurserna Matematik 1c och Matematik 2c. Spetsutbildningar omfattas av en särskild undantagsregel som innebär att eleverna får möjlighet att läsa om kurserna och höja kursbetygen när de väl börjat på gymnasiet. Varje elev som deltagit i spetsutbildningen kommer att på sitt slutbetyg få en notering om detta.

Antagning

Spetsutbildningen är riksrekryterande vilket innebär att elever från Sveriges alla kommuner kan söka till oss.
Antagningen sker via skriftligt prov, vars syfte är att bedöma den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig spetsutbildningen. Provet omfattar grundläggande matematiska färdigheter som en sjätteklassare förväntas behärska på områden som de fyra räknesätten, geometri, proportionalitet och enkel algebra och kombinatorik. Provet testar också den sökandes förmåga att ta sig an mer utmanande uppgifter med hjälp av kreativt tänkande, liksom förmågan att redovisa matematiska resonemang.
Cirka två veckor senare kommer provresultatet (i form av "Godkänt" eller "Inte godkänt") per mejl till vårdnadshavare. Observera att provrättarna inte kommer att ge mer detaljerad individuell återkoppling än så angående den sökandes insats vid provtillfället.
Vid allmänna frågor vänligen kontakta kansliet på tel. 08-579 70 445 eller via info@metapontum.se. Vid mer specifika frågor om spetsutbildningens upplägg, vänligen kontakta Shirin Rafiee, i första hand per e-post: shirin.rafiee@metapontum.se.
Lärare på spetsutbildningen
Shirin Rafiee

Shirin har en stark grund i matematikens värld. Med en kandidatexamen i tillämpad matematik ger hon eleverna en solid förståelse för matematikens grundläggande principer och visar hur de kan tillämpas på verkliga situationer. Hon är inte bara en teoretiker; hon är också en praktiker. Som ingenjör i energisystem har hon en  förmåga att integrera teoretiska koncept med praktiska tillämpningar. Hon har stor kunskap inom programmeringens värld och tar eleverna på en resa genom kodningens magi och visar dem hur de kan skapa, lösa problem och förstå den digitala världen.

Nikolaj Marquez von Hage

Nikolaj har i botten en civilingenjörsexamen i Teknisk fysik från KTH. Han har sedan 10 år tillbaka ett huvudansvar för upplägg och genomförande av spetsutbildningen. Han tycker att statistik och sannolikhetslära är särskilt viktiga områden för att förstå världen omkring oss.

Tristan Tempest

Tristan har undervisat i över 25 år, på både gymnasiet och högstadiet, framförallt i matematik. Han är filosof med examen i praktisk filosofi från Stockholms universitet. Formell logik, paradoxer, och idéhistoria är för honom fängslande vägar in i matematikens värld.