Ledningsgruppen

Sara Johansson

Tf biträdande rektor

Lågstadiet/fritids

sara.johansson@metapontum.se

Lesia Cherkashyna

Rektor förskolan

lesia.cherkashyna@metapontum.se

Avdelningar

Kansli

08-579 704 45

kansliet@metapontum.se

Kök/service

Köksansvarig: Blerta Gjonbalaj

072-1830674

Fritids

Tf biträdande rektor: Sara Johansson

sara.johansson@metapontum.se

Kulturskola

Koordinator: Elisaveta Sapan

kulturskolan@metapontum.se

Läs mer

Förskola

Rektor: Lesia Cherkashyna  072-183 06 19

forskolan@metapontum.se

Läs mer