Teater, musik, konst, dans, litteratur

Kulturskolan

Metapontums kulturskola omfattar många verksamheter: undervisning i musikinstrument, balett, kreativt skrivande, gymnastik och teater.

Grattis ...

...säger vi till vår elev Karolin Jia som fick fjärde pris på en internationell musiktävling! 🎈

Ta gärna och lyssna via länken nedan:

https://youtu.be/0DEdpCgff4c

Stora Mans väg 11C, 125 59 Älvsjö 08-57970445

072 -  0712170
Rektor Caroline Mårtensson 

info@metapontum.se

Måndag-fredag: kl. 08:00-16:00

Våra instrument

Våra kurser

Våra lärare

Här kan du läsa personliga presentationer av våra fantastiska lärare på kulturskolan.

Priser vår- och hösttermin 2021


Individuell instrumentundervisning 15 gånger under vårterminen

30 min/vecka - 4250 kr per termin, kan delas upp i fem delbetalningar á 850 kr/mån.
45 min/vecka - 6000 kr per termin, kan delas upp i fem delbetalningar á 1200 kr/mån.
60 min/vecka – 7750 kr per termin, kan delas upp i fem inbetalningar á 1550 kr/mån.

Gruppundervisning (2–4 elever per grupp, priser per elev)

30 min/vecka - 3000 kr per termin, kan delas in i fem inbetalningar á 600 kr/mån.
45 min/vecka - 4125 kr per termin, kan delas in i fem inbetalningar á 825 kr/mån.
60 min/vecka - 5250 kr per termin, kan delas in i fem inbetalningar á 1050 kr/mån.

Cirklar

1200 kr/hösttermin för 12 lektioner
1500 kr/vårtermin för 15 lektioner

Villkor och fakturering

Lektionerna faktureras en gång i början av terminen. Det finns möjlighet att dela upp fakturan i fyra inbetalningar under höstterminen och fem inbetalningar under vårterminen. Om en elev hoppar på senare i terminen så anpassas givetvis detta. 
Eleven är garanterad 12 lektioner på höstterminen och 15 på vårterminen. Frivilliga terminsavslutningar ingår i dessa tillfällen. Missade lektionstillfällen debiteras, men om berörd lärare får veta i god tid att en elev inte kan delta på en lektion så försöker hen givetvis anpassa tiden på lektionen så att det ska fungera för eleven. Om en lärare av någon anledning inte kan ge en lektion har eleven rätt till att få ta igen den vid ett senare tillfälle, alternativt få en längre lektion.
Cirkelverksamheterna faktureras en gång i början av terminen.
Cirkelverksamheterna hålls 12 gånger på höstterminen och 15 gånger på vårterminen.
Vi följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kan ställa in cirkel- och individuell undervisning. I så fall förbehåller vi oss rätten att inte återbetala avgifter.
Vid uppsägning av individuell/gruppundervisning tillämpas en månads uppsägningstid, dvs 3 lektionstillfällen. Uppsägning rapporteras till både instrumentläraren samt till kulturskolan@metapontum.se.
Uppsägning av plats i en cirkelverksamhet kan endast ske vid terminsslut och ska då kommuniceras till berörd lärare samt till kulturskolan@metapontum.se.

Anmälningsblankett för kulturskolans verksamhet

LADDA NER 

Anmälan till kulturskolan - så här funkar det

LADDA NER INFOBLAD 

Börja jobba på kulturskolan

Om du har stor erfarenhet av skapande och kreativ verksamhet av något slag, och har förmågan att dela med dig av din erfarenhet och kunskap till nyfikna barn, så kan Kulturskolan Metapontum bli en arbetsgivare. Vi vill starta fler cirklar och folk med olika idéer är välkomna. Hör av dig och berätta om dig själv!