Teater, musik, konst, dans, litteratur

Kulturskolan

Metapontums kulturskola omfattar många verksamheter: undervisning i musikinstrument, balett, kreativt skrivande, gymnastik och teater.

Grattis !

...säger vi till vår elev Karolin Jia som fick fjärde pris på en internationell musiktävling! 🎈

Ta gärna och lyssna via länken nedan:

https://youtu.be/0DEdpCgff4c

Våra instrument

Våra kurser

Våra lärare

Här kan du läsa personliga presentationer av våra fantastiska lärare på kulturskolan.

Priser hösttermin 2021


Individuell instrumentundervisning 12 gånger

30 min/vecka - 3400 kr per termin.
45 min/vecka - 4800 kr per termin.
60 min/vecka – 6200 kr per termin.

Gruppundervisning (2–4 elever per grupp, priser per elev)

30 min/vecka - 2400 kr per termin.
45 min/vecka - 3300 kr per termin.
60 min/vecka - 4200 kr per termin.

Cirklar

1200 kr/hösttermin för 12 lektioner


Priser vårtermin 2022


Individuell instrumentundervisning 15 gånger

30 min/vecka - 4250 kr per termin.
45 min/vecka - 6000 kr per termin.
60 min/vecka – 7750 kr per termin.

Gruppundervisning (2–4 elever per grupp, priser per elev)

30 min/vecka - 3000 kr per termin.
45 min/vecka - 4125 kr per termin.
60 min/vecka - 5250 kr per termin.

Cirklar

1500 kr/vårtermin för 15 lektioner


OBS! Vid betalning ska fakturanummer och/eller kundnummer anges.

Kontakta kulturskolan om delbetalning önskas.

Villkor och fakturering

Lektionerna faktureras en gång i början av terminen. Om en elev hoppar på senare i terminen så anpassas givetvis detta. Kontakta kulturskolan om delbetalning önskas. Vid betalning ska fakturanummer och/eller kundnummer anges.
Eleven är garanterad 12 lektioner på höstterminen och 15 på vårterminen. Frivilliga terminsavslutningar ingår i dessa tillfällen. Missade lektionstillfällen debiteras, men om berörd lärare får veta i god tid att en elev inte kan delta på en lektion så försöker hen givetvis anpassa tiden på lektionen så att det ska fungera för eleven. Om en lärare av någon anledning inte kan ge en lektion har eleven rätt till att få ta igen den vid ett senare tillfälle, alternativt få en längre lektion.
Cirkelverksamheterna faktureras en gång i början av terminen.
Cirkelverksamheterna hålls 12 gånger på höstterminen och 15 gånger på vårterminen.
Vi följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kan ställa in cirkel- och individuell undervisning. I så fall förbehåller vi oss rätten att inte återbetala avgifter.
Vid uppsägning av individuell/gruppundervisning tillämpas en månads uppsägningstid, dvs 3 lektionstillfällen. Uppsägning rapporteras till både instrumentläraren samt till kulturskolan@metapontum.se.
Uppsägning av plats i en cirkelverksamhet kan endast ske vid terminsslut och ska då kommuniceras till berörd lärare samt till kulturskolan@metapontum.se.

Anmälningsblankett för kulturskolans verksamhet

Anmälningsblankett kulturskolan 22/23

Anmälan till kulturskolan - så här funkar det

Så här funkar det

Börja jobba på kulturskolan

Om du har stor erfarenhet av skapande och kreativ verksamhet av något slag, och har förmågan att dela med dig av din erfarenhet och kunskap till nyfikna barn, så kan Kulturskolan Metapontum bli en arbetsgivare. Vi vill starta fler cirklar och folk med olika idéer är välkomna. Hör av dig och berätta om dig själv!