Personal

Vi som arbetar på Metapontums Kulturskola

Piano

Irena Makiewicz

Född i Belarus där hon har studerat på musikskola och läraruniversitet med inriktning musik/piano. Har stor erfarenheter av att jobba som pedagog i tre olika länder: Belarus, Polen och Sverige.

Jag älskar mitt jobb, vet hur man väcker ett barns intresse och min kärlek till musiken smittar lätt av sig på mina elever. Jag lär ut allt från klassisk till populär musik. Mina elevers ålder och tidigare kunskap om musik har ingen betydelse för att nå en hög resultat. Jag undervisar med både praktiska övningar och teori. Jag lär även ut hur man läser noter samt på en mer avancerad nivå hur man urskiljer och hittar noter genom att endast använda hörseln. Jag spelar själv mycket på konserter och spelar musik i alla olika svårighetsgrader. Jag har samarbetat med körer likväl som soloartister och dessutom med operasångare i Stockholm.

Piano

Leylie Yekta

Född i Azerbajdzjan. Diplomexamen i piano med högsta betyg från Statliga Konservatoriet i Baku 1991. Avancerad påbyggnadsutbildning 1995–98 i kammarmusik och orgel vid samma konservatorium. Flyttade1998 till Sverige och arbetade några år som frilansande pianist, pianopedagog och kammarmusiker. Antogs 2007 till kandidat-programmet i kyrkomusik vid Kungliga Musikhög-skolan i Stockholm. Kandidatexamen 2010 och studerade vidare på mastersprogrammet i kyrkomusik med instrumental inriktning orgel vid samma insti-tution. Antogs till påbyggnadsutbildning i solistisk orgelinter-pretation, som avslutades med två examens-konserter år 2015, då han framförde en solokonsert och en konsert till-sammans med Sveriges Radios Symfoniorkester.

Min största vilja och önskan är att dela all min kunskap med mina elever, lära dem förstå, känna och älska musik.

Piano

Yevgeniia Yefremova

Undervisar i piano. Har förskollärarexamen från Stockholm Universitet och musiklärarutbildning från Ukraina. Har undervisat musik både i Ukraina och i Sverige. Jobbar på Kulturskolan Metapontum sedan 2009.

Trummor

Filip Öhman

Jazztrummis som är utbildad på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.

Lirar både jazz, rock och pop.

Det Filip inte kan kompa går inte att spela.

Gitarr

Gabriel Stoltz

Info kommer inom kort

Sång

Ny sångpedagog

Info kommer inom kort

Fiol

Tania Veremeeva

Info kommer inom kort

Fiol 

Irina Kargapoltseva

Info kommer inom kort

Konst bild och fotografi

Josephine Kamoun Johansson

Mer info inom kort 

Dans

Vera Tamazlicar

Mer info inom kort

Sång

Sandra Kassman

Mer info inom kort

Drama, filmproduktion

Katja Wik

Mer info inom kort