Vi som arbetar på kulturskolan

Nadja Ghaab

Nadja Ghaab undervisar i sång, songwriting samt musikproduktion. Hon har en utbildning från Kungliga musikhögskolan och har studerat sång sedan barnsben på Adolf Fredriks musikklasser och imusikgymnasium. Nadja har även vunnit flera internationella priser i solosång och i körsång. Hon är van och trygg med blandade stilar så som pop, rock, soul, visa, jazz, musikal och klassiskt.

Du får lära dig hur du kan stärka just din personliga röst och vokalteknik med roliga samt utvecklande övningar, genrer och låtar. Rösten är ett instrument som alltid kan förbättras och utvecklas. Tillsammans anpassar vi undervisningen till just dina mål och din personliga utveckling.Musik ska få vara en fristad där man får uttrycka sig och känna sig fri att sjunga. Alla ska få lämna en lektion gladare än då de kom in.

Tania Veremeeva

Har masterexamen som musiker och pedagogisk examen från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Har även studerat i Belarus på Belarusian State Academy of Music hos den nuvarande belgiska professorn Lilia Umnova som undervisar i LUCA- School of Arts. Under sina studier på Kungliga Musikhögskolan studerade Tania hos Cecilia Zilliacus, Bartosz Cajleroch Tobias Ringborg. Idag arbetar Tania som frilansmusiker och violinpedagog, samt undervisar i musikteori och rytmik.

Elisaveta Sapan

Undervisar i drama på kulturskolan. Har utbildning som barnteaterregissör från Ryssland och grundlärarutbildning med inriktning Fritidshem i Sverige.

Under dramalektionerna leker vi mycket och arbetar med gruppövningar, samspel och fantasiövningar. Vi hittar på en egen pjäs som barnen improviserar fram och förbereder en föreställning i slutet av terminen. Vi arbetar med både skådespeleri, musik och rytm, samt skapar nya karaktärer.

Paula Urbano

Paula Urbano är konstnär verksam i Stockholm. Hon har arbetat som konstpedagog vid flera konstmuseer däribland Moderna Museet, Nationalmuseum men även konsthallar som Södertälje Konsthall och Tensta Konsthall. Hennes egna konstnärskap kretsar kring existentiella frågor om individen i relation till migration och plats. Hon har en magisterexamen i fri konst från Konstfack, en Post Master i Arkitektur och stadsplanering från Kungl. Konsthögskolan och har medverkat i utställningar bland annat i Karlstad, Skellefteå, Eskilstuna, Stockholm, St. Petersburg, Buenos Aires, Miami och Santiago de Chile.

Leylie Yekta

Född i Azerbajdzjan. Diplomexamen i piano med högsta betyg från Statliga Konservatoriet i Baku 1991. Avancerad påbyggnadsutbildning 1995–98 i kammarmusik och orgel vid samma konservatorium. Flyttade1998 till Sverige och arbetade några år som frilansande pianist, pianopedagog och kammarmusiker. Antogs 2007 till kandidat-programmet i kyrkomusik vid Kungliga Musikhög-skolan i Stockholm. Kandidatexamen 2010 och studerade vidare på mastersprogrammet i kyrkomusik med instrumental inriktning orgel vid samma insti-tution. Antogs till påbyggnadsutbildning i solistisk orgelinter-pretation, som avslutades med två examens-konserter år 2015, då han framförde en solokonsert och en konsert till-sammans med Sveriges Radios Symfoniorkester.

Min största vilja och önskan är att dela all min kunskap med mina elever, lära dem förstå, känna och älska musik.

Ruslan Shmulovich

Professionell musiker med examen från Rimon - school of jazz and contemporary music i Israel. Spelar klassisk gitarr, elgitarr, elbas och piano (samt lite av andra instrument som blockflöjt, trummor). Är med i ett bandet Hekatomb som skapar och spelar egen musik. Undervisar sedan 2005 i olika ämnen inom musik som teori, harmoni, rytmik, instrumentspel (gitarr framför allt) samt gehör, både individuellt och i grupp. Har jobbat som musiklärare i Sverige sedan 2014.

På mina lektioner går vi genom grundläggande kunskaper i ackord- och melodispel, grunder i notskrift, spelar med olika tekniker. För att motivera elever och stimulera deras musikintresse spelar vi populära låtar och om möjligt spelar i ett band. Det är viktigt i musik att kunna spela med andra spelare i olika genrer. Vi skapar också egen musik.

Yevgeniia Yefremova

Undervisar i piano. Har förskollärarexamen från Stockholm Universitet och musiklärarutbildning från Ukraina. Har undervisat musik både i Ukraina och i Sverige. Jobbar på Kulturskolan Metapontum sedan 2009.

Irena Makiewicz

Född i Vitryssland där hon har studerat på musikskola och läraruniversitet med inriktning musik/piano. Har stor erfarenheter av att jobba som pedagog i tre olika länder: Vitryssland, Polen och Sverige.

Jag älskar mitt jobb, vet hur man väcker ett barns intresse och min kärlek till musiken smittar lätt av sig på mina elever. Jag lär ut allt från klassisk till populär musik. Mina elevers ålder och tidigare kunskap om musik har ingen betydelse för att nå en hög resultat. Jag undervisar med både praktiska övningar och teori. Jag lär även ut hur man läser noter samt på en mer avancerad nivå hur man urskiljer och hittar noter genom att endast använda hörseln. Jag spelar själv mycket på konserter och spelar musik i alla olika svårighetsgrader. Jag har samarbetat med körer likväl som soloartister och dessutom med operasångare i Stockholm.

Julian Greene

Undervisar i dans. Arbetat som proffisionell dansare på Theater Plauen-Zwickau i Tyskland de senaste två åren samt studerat balett, modern dans och improvisation på Palucca Hochschule für Tanz, Dresden i tre år och innan dess på Kungliga Svenska Balettskolan i sex år.
Genom uppgifter där vi använder rytmik, koreografi, samarbete, minne, musikalitet, improvisation, objekt, röst och inslag av klassisk och modern repertoire utforskas rörelse och vi skapar en stark bas för alla sorters dans. Medan vi tillsamans letar efter vad varje enskild person själv tycker är kul inom dans utvecklar vi också en bekvämlighet med framförande, självreflektionen och kreativitet som kommer att vara användbart i alla delar av vardagen.

Ylva Nilsson

Undervisar i cello. Har även en tjänst på Karlstad Universitet/Musikhögskolan Ingesund där hon utbildar blivande gymnasie- och musikskolelärare. Är också profilansvarig för stråket på SMI som utbildar musikskolelärare här i Stockholm. Är dessutom aktiv som frilansande cellist och jobbar ofta i de stora orkestrarna samt i kammarmusik-sammanhang.

Anna Zelenina

Undervisar i piano. Gick ut musikprogrammet på Moskvas Pedagogiska Institut 1996. Arbetade senare på två skolor i Moskva. Flyttade till Stockholm 1999 med make och son. Arbetade först som pedagog på en Montessoriförskola men specialiserade sig så småningom på musikundervisning. Undervisade slutligen musik på åtta Montessoriförskolor och en skola. Jobbade parallellt som privatlärare i piano. Ackompanjerade dessutom på två privata dansskolor, vilket hon fortsätter att göra även nu, parallellt med sin anställning på Metapontum. Har en man och tre barn. På fritiden gillar hon att dansa och resa.