Metapontum

Musikprofil

Elever som väljer musikprofilen får praktiskt utöva musik i alla möjliga former; från rytmik och musiklyssning till körsång, ensemblespel samt medverka i konserter och/eller musikaler. Förutom detta får eleverna även fördjupade kunskaper inom musikteori, musikhistoria och möjlighet öva upp sitt eget musikskapande, gehör och samspel.

Lågstadiet

Musikprofilen på lågstadiet syftar till utveckling av elevens kreativitet och musikalitet, med fokus på sångglädje. Eleverna får bekanta sig med klassiska kompositörer och lyssna på musikstycken, analysera det de hör och ibland rita till musiken. Att medverka i musikaler, på konserter och Luciatåg är en naturlig del av att gå på musikprofilenMellanstadiet

Musikprofilen på mellanstadiet har mer fokus på teknik, både vad gäller sångteknik och instrumenthantering. Körsången blir flerstämmig. Vi spelar både ukulele och de vanligaste ensembleinstrumenten såsom piano, gitarr, bas och trummor. Att medverka på konsert är en naturlig del av att gå på musikprofilen och det förväntas av eleverna att delta på interna konserter.Högstadiet

Musikprofilen på högstadiet har mer fokus på samspel och ensemblespel. En målsättning är att eleverna nu är så pass vana vid instrumenthantering och att spela i band så att de är självständiga. Elevernas kreativitet och musikalitet vidareutvecklas med årliga låtskrivningsprojekt. Att medverka på konsert är en naturlig del av att gå på musikprofilen och det förväntas av eleverna att delta på interna konserter.

Musikprofil metapontum

Kompislåten

Under hösten 2022 fick eleverna i årskurs 2 skriva en text om hur en kompis skall vara.
Musiklärare Lotta tonsatte detta och Musiklärare Petter agerade producent för inspelning.
Här kan ni se det fina resultatet.