Kulturskolan Metapontum

Avgifter HT & VT 2023

Aktuella avgifter 

Kulturskolan Metapontum 

Avgifter 

 Vid betalning ska fakturanummer och / eller kundnummer anges.
Kontakta kulturskolan om delbetalning önskas.

Metapontum Avgifter

Instrument 

Individuell instrumentundervisning
(12 tillfällen)
HT 2023

30 min/vecka - 3400 kr per termin.

45 min/vecka - 4800 kr per termin.

60 min/vecka – 6200 kr per termin.

Gruppundervisning (2–4 elever per grupp, priser per elev)

30 min/vecka - 2400 kr per termin.

45 min/vecka - 3300 kr per termin.

60 min/vecka - 4200 kr per termin.

Individuell instrumentundervisning
(15 tillfällen)
VT 2023

Individuell instrumentundervisning 15 gånger

30 min/vecka - 4250 kr per termin.

45 min/vecka - 6000 kr per termin.

60 min/vecka – 7750 kr per termin.


Gruppundervisning (2–4 elever per grupp, priser per elev)

30 min/vecka - 3000 kr per termin.

45 min/vecka - 4125 kr per termin.

60 min/vecka - 5250 kr per termin.


Metapontum Avgifter

Drama

Gruppundervisning 
(12 tillfällen)
HT 2023

1200 kr per termin

Gruppundervisning 
(15 tillfällen)
VT 2023

1500 kr per termin


Metapontum Avgifter

Dans

Gruppundervisning 
(12 tillfällen)
HT 2023

1200 kr per termin

Gruppundervisning 
(15 tillfällen)
VT 2023

1500 kr per termin


 Metapontum Avgifter

Konst

Gruppundervisning 
(12 tillfällen)
HT 2023

1200 kr per termin

Gruppundervisning 
(15 tillfällen)
VT 2023

1500 kr per termin


Metapontum Avgifter

Villkor och Fakturering

Lektionerna faktureras en gång i början av terminen. Om en elev hoppar på senare i terminen så anpassas givetvis detta. Kontakta kulturskolan om delbetalning önskas. Vid betalning ska fakturanummer och/eller kundnummer anges.
Eleven är garanterad 12 lektioner på höstterminen och 15 på vårterminen. Frivilliga terminsavslutningar ingår i dessa tillfällen. Missade lektionstillfällen debiteras, men om berörd lärare får veta i god tid att en elev inte kan delta på en lektion så försöker hen givetvis anpassa tiden på lektionen så att det ska fungera för eleven. Om en lärare av någon anledning inte kan ge en lektion har eleven rätt till att få ta igen den vid ett senare tillfälle, alternativt få en längre lektion.
Cirkelverksamheterna faktureras en gång i början av terminen.
Cirkelverksamheterna hålls 12 gånger på höstterminen och 15 gånger på vårterminen.
Vi följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kan ställa in cirkel- och individuell undervisning. I så fall förbehåller vi oss rätten att inte återbetala avgifter.
Vid uppsägning av individuell/gruppundervisning tillämpas en månads uppsägningstid, dvs 3 lektionstillfällen.
Uppsägning rapporteras till både instrumentläraren samt till kulturskolan@metapontum.se.
Uppsägning av plats i en cirkelverksamhet kan endast ske vid terminsslut och ska då kommuniceras till berörd lärare samt till kulturskolan@metapontum.se.