Ansökan - så går det till


Vem kan söka till oss?
Skolans matematik- och musikprofiler är öppna för alla elever, oavsett hemkommun. Antagning sker utefter kötid, räknat från anmälningsdatum. I övrigt har vi syskonförtur till alla klasser och förtur till förskoleklasserna för syskon samt barn från vår egen förskola.

Hur ansöker jag?
För att söka till Metapontum:
  • Fyll i ansökningsformuläret, BankID krävs. När du registrerar en ansökan i vår kö samtycker du till användandet av dina personuppgifter - se Metapontums personuppgiftspolicy här.

  • Utöver detta måste du välja oss, Grundskolan Metapontum, på Stockholms skolvalswebb (https://grundskola.stockholm) för att bekräfta din ansökan det aktuella ansökningsåret. Skolvalswebben är öppen för ansökningar 15 januari – 15 februari.


Söker du spetsmatematik vänligen se information längre ner på denna sida.
 
Att tänka på
Observera att du alltså måste ansöka både via vårt eget formulär och Stockholms skolvalswebb, för att din ansökan ska vara giltig. Du kan använda Stockholms skolvalswebb oavsett vilken kommun du är folkbokförd i.

Du erbjuds plats på skolan baserat på din kötid oavsett om du väljer oss som första-, andra- eller tredjehandsval på Stockholms skolvalswebb, men om du sätter oss som ett andra- eller tredjehandsval och den högre prioriterade skolan antar ditt barn så kommer vi inte gå ut med en förfrågan om ni ändå vill börja hos oss, utan vi utgår från att ni har gjort ert val och är nöjda med det.

Om du väljer oss på webben och inte kan erbjudas placering blir du reserv och skolan kontaktar dig om en plats blir ledig.

Om du inte väljer oss på webben eller tackar nej till erbjuden plats kommer din ansökan att tas bort ur kön. 

Söka under pågående termin
För att göra en ansökan under pågående läsår fyll i ansökningsformuläret så kontaktar skolan er om en plats blir ledig.
 
Spetsmatematik
Lämna in en ansökan på särskild ansökningsblankett . Den sökande eleven blir därefter kallad till ett särskilt antagningsprov. Ansökan ska vara skolan tillhanda senast den 12 januari. Ni hittar blanketten på hemsidan under fliken Spetsmatematik. 
OBS! Endast pappersansökan gällande spetsmatematik.

Vad händer sen?
Du kan logga in i Skolvalswebben direkt den 25:e mars för att se vilken skola ditt barn antagits till. Du som sökt via e-tjänsten Söka skola – Stockholm kommer då att kunna bekräfta antagningen genom att signera med mobilt BankID alternativt ladda hem antagningsbeskedet för att underteckna. Det är viktigt att du bekräftar platsen senast den 7 april så att den reserveras för ditt barn. Om två vårdnadshavare finns, måste antagningsbeskedet skrivas under av båda. Om ni tackar nej till platsen eller om svar inte kommer in i tid, kan platsen komma att erbjudas en annan elev.