Förskolan Metapontum

Vi håller oss till ett väl beprövat koncept med traditionell förskoleverksamhet med fokus på barns språkutveckling och fysiska aktivitet, stödd av vårt pedagogiska samarbete med Grundskolan Metapontums profiler musik och kreativ matematik.
Metapontum är en långsiktig satsning på barnens individuella utveckling med omsorg och stimulans i en kreativ och trygg miljö. Verksamheten har fina lokaler mitt i Långbroparken som lockar till många utomhusaktiviteter och utforskning av naturen.


Rektor: Lesia Cherkashyna
Tel: 072-183 06 19
lesia.cherkashyna@metapontum.se 

Adress:

Stora Mans väg 11D

SE 125 59 Älvsjö 



E-post: forskolan@metapontum.se

Förskolan Metapontum ingår i Stockholms Stads barnomsorgskö. Vi tillämpar maxtaxa.