Balett

Nybörjare 6–8 år: måndagar kl. 14.20-15.20 (grupp 1)

Nybörjare 6-8 år: måndagar kl. 14:20-15:20 (grupp 2)

Nybörjare 10–12 år: tisdagar kl. 15.30-16.30

Nybörjare 12–15 år: tisdagar kl. 16.30-17.30 

Drama och teater

Under dramalektionerna leker vi mycket och arbetar med gruppövningar, samspel och fantasiövningar. Vi hittar på en egen pjäs som barnen improviserar fram och förbereder en föreställning i slutet av terminen. Vi arbetar med både skådespeleri, musik och rytm, samt skapar nya karaktärer.

Drama 6-8 år: onsdagar kl. 14.30-15.30 
Drama 9 år: onsdagar kl. 15.30-16.30  
Teater åk 4–5: torsdagar kl. 15.15-16.15 
Teater åk 6–8: torsdagar kl. 16.15-17.15

Mini konstakademi

Vi på Mini Konstakademi åk 1–6 jobbar med att du ska utveckla just dina talanger i bild & form. Vi börjar med att skaffa limpistolslicens. Gör skulpturer med blandmaterial, miljöspill, träbitar, papper, plast eller lera, jobbar i miniatyr. Vi målar med akvarell, gouache eller akryltekniker. Vi ritar med blyerts, kol eller bläck med olika rittekniker på papper. Vi jobbar med epotage, attributer, performens och pratar konstteori.

Konst åk 1–6, onsdag, torsdag, fredag kl. 15.00-16.00

Undervisning sker i åldersblandade grupper, välj den dag som passar er bäst. 

Litteratur skaparverkstad - inställd under VT2021

Eleverna får grundläggande kännedom om hur teater skapas. I en lekfull miljö tränar vi på att läsa och samarbeta kring ett gemensamt kreativt projekt. Tillsammans läser vi en bok och diskuterar illustrationerna, budskapet och bokens teman. Vi skapar ett manus, samt tränar på att bygga upp dialog och fatta gemensamma beslut. Vi klipper och klistrar olika karaktärer och kulisser till kommande föreställning som vi visar upp i slutet av terminen. Vi börjar första terminen med skuggteater som bjuder till lek och experimenterande. Det är ett bra sätt att läsa och ha roligt samtidigt då vi gör så mycket annat: vi pratar, leker, klipper, klistrar och agerar.

Litteratur skaparverkstad 7–9 år: måndagar kl. 14.00-15.00

Litteratur skaparverkstad 10–12 år: måndagar 15.00-16.00 

Kreativt skrivande

Kreativt skrivande 10–12 år: torsdagar kl. 15.00–16.00

Kreativt skrivande 13–15 år: torsdagar kl. 16.00–17.00

ZumbaKids

Koncept som liknar vanlig Zumba. Det är ett danspass på 45 minuter där barnen kommer följa musiken och genomföra olika koreografier tillsammans med läraren. Den resterande kvarten kommer varje barn som vill att få leda gruppen genom att visa sina danssteg. Möjligheten till improvisation och fantasi kommer att främjas.

Barnzumba 5–6 år, lördagar kl. 10.00-11.00

Barnzumba 7–8 år, lördagar kl. 11.00-12.00

Barnzumba 9–10 år, lördagar kl. 12.00-13.00